Om matematikbiennalerna

Matematikbiennaler har genomförts vartannat år sedan starten 1980. Åren 2000 till 2008 har vid varje tillfälle fler än 3 000 matematikintresserade samlats till gemensam matematikfest.

Att få komma till en matematikbiennal betraktas av många deltagare som en av yrkeslivets största upplevelser. Under intensiva dygn får deltagare en totalupplevelse av matematik, med möjligheter till möten med entusiaster och ansvariga på alla nivåer i vårt utbildningssystem. Beskrivningar av forskning, utvecklings- och vardagsarbete i föredrag, i diskussioner samt i idé-, informations- och läromedelsutställningar har både bredd och djup. Den matematikintresserade läraren är i centrum och närkontakt med senaste idéer och utveckling.

Efter inledningsåren 1980 och 1982, då Skolöverstyrelsen var värd, har högskolor och universitet haft ansvar för genomförande i samarbete med LUMA-nätverket (LärarUtbildare i MAtematik) och det biennalråd som valdes inom LUMA 1994.

Biennalerna och Nämnaren kan tillsammans ses som våra främsta inspirationskällor för lokalt utvecklingsarbete i matematik. Biennalkonceptet har blivit en succé och används även i regionala konferenser, biennetter.

NCM har biennalrådets uppdrag att bygga upp denna webbplats.
Varmt välkomna!