Biennalrådet

Matematikbiennalen är en välbesökt konferens som genomförs vartannat år. För att säkerställa att biennalerna fortsätter att arrangeras, och att erfarenheter förs vidare från en arrangör till nästa, finns sedan 1992 ett biennalråd. I den bifogade pdf:en beskrivs organisationen av rådets nuvarande ordförande.

Biennalrådet presenterar sig.