Matematikbiennalen

Den 16-17 januari 2020, arrangerade Linnéuniversitetet i Växjö för första gången Matematikbiennalen
med temat Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden.

Matematikbiennalen 2020 arrangerades av Linnéuniversitetet i Växjö

Dokumentation från föreläsningar (powerpointpresentationer mm.) finner du i respektive programpunkt i detaljprogrammet. De laddas upp allt eftersom de skickas in av respektive föreläsare.

Matematikbiennalen 2020 (ext)